Diskuze k biblickému verši: Ef 5,5

Víte zajisté o tom, že žádný smilník aneb nečistý, ani lakomec, (jenž jest modloslužebník,) nemá dědictví v království Kristově a Božím.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód