Diskuze k biblickému verši: 1Kor 15,17

A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, marná víra vaše, ještě jste v hříších vašich.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód