Diskuze k biblickému verši: 1Kor 15,14

A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, tedyť daremné kázaní naše, a daremnáť i víra vaše.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód