Diskuze k biblickému verši: 1Kor 15,10

Ale milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho mně daremná nebyla, ale hojněji nežli oni všickni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou .

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód