Diskuze k biblickému verši: J 3,5

Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha , nemůž vjíti do království Božího.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód