Diskuze k biblickému verši: J 3,3

Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód