Diskuze k biblickému verši: J 1,43

I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti budeš Céfas, jenž se vykládá Petr.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód