Diskuze k biblickému verši: L 9,18

I stalo se, když se on modlil obzvláštně, že byli s ním učedlníci. I otázal se jich, řka: Kým mne praví býti zástupové?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód