Diskuze k biblickému verši: L 9,13

I řekl jim: Dejte vy jim jísti. A oni řekli: Nemámeť víc než pět chlebů a dvě rybě, leč bychom my snad šli a nakoupili na tento všecken lid pokrmů?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód