Diskuze k biblickému verši: Mk 6,41

A vzav těch pět chlebů a ty dvě rybě, popatřiv do nebe, dobrořečil, i lámal chleby, a dal učedlníkům svým, aby kladli před ně. A dvě rybě rozdělil mezi všecky.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód