Diskuze k biblickému verši: Mk 6,35

A když se již prodlilo, přistoupivše k němu učedlníci jeho, řekli: Pustéť jest toto místo, a již se prodlilo,

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód