Diskuze k biblickému verši: Mk 6,34

Tedy vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý, a slitovalo mu se jich, že byli jako ovce, nemající pastýře. I počal je učiti mnohým věcem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód