Diskuze k biblickému verši: Mt 14,3

Nebo Herodes byl jal Jana a svázal jej a dal do žaláře pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód