Diskuze k biblickému verši: Mt 14,2

I řekl služebníkům svým: To jest Jan Křtitel. Onť jest vstal z mrtvých, a protož se divové dějí skrze něho.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód