Diskuze k biblickému verši: Mt 6,1

Pilně se varujte, abyste almužny vaší nedávali před lidmi, proto abyste byli vidíni od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód