Diskuze k biblickému verši: Mt 4,24

A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I přivedli k němu všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními poražené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené; a uzdravoval je.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód