Diskuze k biblickému verši: Ž 143,1

Žalm Davidův. Hospodine, slyš modlitbu mou, pozoruj pokorné prosby mé; pro pravdu svou vyslyš mne, pro spravedlnost svou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód