Diskuze k biblickému verši: Ž 141,8

Ale k toběť, Hospodine Pane, oči mé; v tebe doufám, nevylévej duše mé.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód