Diskuze k biblickému verši: Ž 122,4

Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód