Diskuze k biblickému verši: Ž 20,6

(0,7) Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a že jej vyslyšel s nebe svatého svého; v jeho přesilné pravici jest spasení.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód