Diskuze k biblickému verši: Gn 40,20

Tedy stalo se v den třetí, v den pamatný narození Faraonova, že učinil hody všechněm služebníkům svým; i počítal hlavu vládaře nad šeňky, i hlavu vládaře nad pekaři, mezi služebníky svými.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód