Diskuze k akci: Parrésia 2020 (2/7)

(Horní Dubenky)

KOMENSKÉHO LABYRINT(Y) komponované čtení s trochou scéničnosti sestavil a čte Vítězslav Větrovec a hosté Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód