Diskuze k akci: UNITED - multižánrový křesťanský festival

(Vsetín)


Odpověď na příspěvek: Re: UNITED festival modloslužba

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 11. 09. 2019 21:07
Předmět: Re: UNITED festival modloslužba

Zmínil jsem tyto nápady, protože jsem je četl z různých zdrojů. Nejsem o nich přesvědčen ani je nijak nevyvracím, můj vztah k vyvolenému Božímu národu to nijak nemůže změnit, přestože se dá podle některých indicií předpokládat že antikrist ze židů skutečně vzejde a přijmou jej jako mesiáše. Za Izrael se máme modlit, žehnat mu a nikdy s ním nebojovat. Od začátku židovská většina nepřijímá Kristovo učení. Pán Ježíš pláče nad Jeruzalémem. Neváhá se židům vydat všanc a díky tomu se vylévá spása na celý svět. Jako odplatu si židé vytrpěli už dost, takže i když jsme svědky mnoha zlých věcí v tomto národě, já jej jednoznačně podporuji.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód