Diskuze k akci: UNITED - multižánrový křesťanský festival

(Vsetín)


Odpověď na příspěvek: Re: UNITED festival modloslužba

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 09. 2019 20:05
Předmět: Re: UNITED festival modloslužba

Jo, mám vůči presbyterům velká očekávání. Jsou to nejdůležitější lidé pro život církve. (Proč velmi důvěřuji těm šumperským, to jsem napsal jinde.) Takový presbyter musel být zvolen, tzn. že má důvěru druhých. Slíbil presbyterský slib. A dělá svou službu bezúplatně. Proto je to v naší církvi stále služba spojená s určitou hodností a s určitými očekávaními, a vy trollové si o tom můžete psát, co chcete.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód