Diskuze k akci: UNITED - multižánrový křesťanský festival

(Vsetín)


Odpověď na příspěvek: Re: UNITED - koho sjednocují?

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 08. 09. 2019 19:24
Předmět: Re: UNITED - koho sjednocují?

tohle vlákno mělo být o UNITED …
A koho vlastně chtěli sjednocovat, když si to dali jako hlavní heslo festivalu? Protože sjednotit se k obraně bychom měli v době napadení, ale sjednotit se i s nepřítelem je osudný omyl…
Jako bylo kdysi "Soviet Union" ale u nás jsme říkali "Sovětský Svaz", tak dnes je "European Union" a měli bychom říkat "Evropský Svaz", aby leckomu došla ta podobnost, vláda nějakých nevolených Komisí a Rad (Совет, Sovět) a jejich Byrokratů, stojících proti Národům. Někdy se podívejte na Evropskou vlajku a meditujte o tom, co mezi těmi hvězdami v kruhu _není_ a proč to tam nemá být… ([Není tam žádná velká hvězda, která všechny ty menší ovládá…]) (A k tomu "Vláda Práva", již lze jinak nazvat Justiční Totalita. I Justice jsou nevolení ale jmenovaní soudci, mnohde stojící nad zákony a nad jakoukoliv demokratickou kontrolou.)
Nebo "United Nations", byl to zajímavý koncept pro Dialog mezi Národy, ale když se nyní postupně snaží uchvátit Moc a nutit silou "většiny" (tedy arabských a černošských státečků, a státečků podrobených globálním Hegemonem USA a jej ovládající Lobby) různé Úmluvy a Deklarace (Istambulská úmluva, Marakéšská deklarace a další), stojící nad Demokratickým Právem, je to problém. (Tedy OSN byla dobrá mezi-národní instituce, ale když se stává nad-národní, je to problém a zlý hegemon…)
A jak se snaží Svědkové Jehovovi prosadit a prorokovat sjednocenou světovládu, tedy absolutní Tyranii nikým nevolených Byrokratů, ať už s nějakou Loutkou monarchy nebo bez ní… Víte, to "jeho království bude bez konce" bude vláda dobrých principů, třeba regionální (národní) zastupitelská demokracie, s možností kdykoliv odvolat hlas svému zastupiteli, takže bude jasné, že každý takový zastupitel má dosud mandát těch, které zastupuje. Leckteré šmejdy to brzy eliminuje, a odebere to sílu různému špatnému Lobbyingu.
Sjednotit (Unite) bychom se ale měli především tam, kde máme sdílenou Identitu, jedinečnost. (ve slovníku do angličtiny mám "Identity, Oneness"…) (Měl by se sjednotit Národ proti Cizákům (aliens) včetně Globalistů, měli by se sjednotit White People proti přílivu jiných druhů a ras, a pokud se chcete sjednocovat jako Křesťané, tak proti různým Nekřesťanům? Jako jsme byli sjednoceni po celý středověk, když jsme přežívali různé vpády (muslimů a turků a mongolů). Ale řekl bych, že chtějí (třeba tou akcí UNITED) přesvědčit křesťany sjednotit se jen tak se všemi, asimilovat se, tedy zaniknout asimilací? Vynulovat všechny rozdíly… To ale není unifikace, to je anulování všech specifičností (nullification of all specificities)…) ({Jedna paní, jejíž pedagogické výsledky obdivuji, ale znevažovala "nuly a jedničky"… Pomohla mi tím uvědomit si, jak jsou důležité, nejen ale především z filosofického hlediska…})

Pokud mi ty příspěvky (tyhle nebo ty vedle #13962 a #13969) chcete smazat, poslužte si, můžeme se domnívat, že to bylo ze strachu před perzekucí ze strany establishmentu, ten (strach,obavy) se dá pochopit a ospravedlnit nejsnáz…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód