Diskuze k akci: UNITED - multižánrový křesťanský festival

(Vsetín)


Odpověď na příspěvek: Re: UNITED - vypečená píseň

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 08. 09. 2019 11:11
Předmět: Re: UNITED - vypečená píseň

Zrovna včera jsem to zjistil, a je to mírně řečeno hnusné… Ani nevím, kam to tu napsat, stejně mi to asi smažete, ale týká se to písně, tak třeba sem… Jednou by mě zajímalo, jestli tyhle příspěvky, prý anti-semitismus, mažete ze strachu, z hlouposti, nebo z nenávisti? (Jestli si myslíte, že tím bojujete proti nějakému zlu, tak to je b. "z hlouposti"…)
Jako mi křesťané slavíme vánoce, ale v angličtině to má lepší lingvistickou souvislost, že to je Christ-mas, tak luciferiáni slaví anti-vánoce, ale přesněji Antichrist-mas, kterou znáte pod pojmem Chanuka. Svátek místo zrození, které je pravdivé, oslavuje hromadnou vraždu a lež (olej osmi dní), přinášením světla a recitováním různých hilel, rozebíral jsem to podrobněji (UaK 225), proč zrovna tohle je Antichrist-mas…
A při téhle antichristmas zpívají mimo jiné i tuhle píseň:

Představte si, že bychom v kostelech na vánoce zpívali: "Bože, natáhni svou ruku a smeť už ty zlé židy, těšíme se na tvou řezničinu." Těžko představitelné, že… Ale přesně tohle oni zpívají proti křesťanům v čase, který je pro židy analogií našich vánoc.
Víte, proč tolik obviňují všechny z anti-semitismu, když člověk cokoliv řekne proti židům? Protože mají extrémně velký trám v oku ! Oni se modlí a připravují vyhubení křesťanů, nejen v téhle písni ale leckde, proto jsou tak hákliví na každé obviňování a na "konečná řešení", která ale oni proti nám skutečně připravují… http://pialpha.cz/Diskuse_L169_Marked.pdf
K tomu vysvětlení - ve starém zákoně, kde vám to přeložili jako oltář, je na pár místech slovo od "altar" pozvedávání (ale to vám zas přeložili nesprávně jako celopal), ale většinou tam je mizbech מזבח "obětiště", doslova "zabíjedlo" od slova "zabíjet", a byl to ve starozákoních dobách rohatý kůl pokropený krví, jak z osady havranů, to nejsou míněny rohy jako u stolu, to jsou rohy jako má beraní lebka nebo čert. Slovu zebach זבח (zabít, obětovat) je příbuzné tebach טבח "zaříznout, řezník, kat" …
Z písně Maoz Tzur:
V první sloce: לעת תכין מטבח מצר המנבח - v čase [až] připravíš řezničinu (masakr) pro štěkajícího nepřítele אז אגמור בשיר מזמור חנכת המזבח - pak ukončím v písni zpívat zasvěcení (chanukat) toho obětiště (oltáře)
A ovšem v šesté sloce upřesňují, kdo je ten štěkající nepřítel:
  • H: חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה - obnaž rameno své svatosti, a přibliž konec toho křesťanství (ha ješůáh, toho ježíšovství, "bring the end of Jesusism")
  • H: נקם נקמת עבדיך מאמה הרשעה - pomsti pomstu tvých služebníků od národa (společnosti) toho zlého (k tomu vysvětlení, že "národ ten zlý" jsou římané potažmo všichni křesťané, "The term אומה הרשעה (Wicked Nation) is a standard rabbinic reference to Rome and Christianity")
  • H: כי ארכה השעה ואין קץ לימי הרעה - neboť byla dlouhá hodina (jiný text prý má "neboť byla dlouhá nám ta spása") a žádný konec dnů toho zla
  • H: דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועים שבעה - sraž (svrhni) Edom ve stínu kříže, pozvedni nám sedm pastýřů (nebo "pozvedni nám sedm těch zel/zlých" ?, nebo "pozvedni nám sedm těch trumpet" H7321 !).

Admon (prý Edom) "is commonly associated with Rome and Christianity in rabbinic literature". Ale takhle psáno to může být i "zkrvavení" od דם H1818 nebo spíš "umlčení" od דמם H1826 http://bible.pialpha.cz/dict?tag=H1826 ?!
"In the Bible, the term צלם (tzelem) can mean either an image or idol, but in medieval and early modern Rabbinic Hebrew, it acquired a much more specific meaning since Tzelem, the base of the word, is an unequivocal reference to the cross." Rakouská vesnice Deutschcross se hebrejsky jmenovala "Celem", byla tam prý nějaká významná škola. Rabín Raymond Apple v třetím odkazu výše rovněž uvádí: "Tzalmon, originally …, is a reference to Christianity, tzelem is the Hebrew for “cross”…"
Prý sedm pastýřů? (prý se to možná odkazuje na Micah 5:4 ?) Ale také to může znamenat sedm křičících, nebo sedm polnic, o kterých se píše ve Zjevení. Já bych ten poslední verš nejradši chápal: "svrhni umlčení ve stínu kříže, pozvedni nám polnic sedm", ale myslím, že židé to chápou jinak …

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód