Diskuze k akci: Kruh s Miroslavem Erdingerem

(Evangelická fara v Rovečném)

Setkání v Kruhu s farářem Mirkem Erdingerem nad tématem Sociální aspekty biblické zvěsti. Sobota 17. listopadu od 17 hodin v Komenského sále na evangelické faře v Rovečném. Srdečně zve staršovstvo sboru.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód