Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA - OCHRANOVSKÝ SBOR

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1994 31. 12. 2006 f Bohumil Kejř farář
1. 11. 2007 30. 6. 2019 f Eva Šormová farářka
  • Aktualizace: 22. 11. 2018, FS ČCE PRAHA - OCHRANOVSKÝ SBOR

Poslední změny - schematismus