Bible kralická - Ž 87

Ž 87,1 Synům Chóre, žalm a píseň. Základ svůj na horách svatých.
Ž 87,2 Milujeť Hospodin, totiž brány Sionské, nade všecky příbytky Jákobovy.
Ž 87,3 Přeslavnéť jsou to věci, kteréž se o tobě hlásají, ó město Boží. Sélah.
Ž 87,4 Připomínati budu Egypt a Babylon před svými známými, ano i Filistinské a Tyrské i Mouřeníny, že se tu každý z nich narodil.
Ž 87,5 An i o Sionu praveno bude: Ten i onen jest rodem z něho, sám pak Nejvyšší utvrdí jej.
Ž 87,6 Sečteť Hospodin při popisu národy, a dí, že tento se tu narodil. Sélah.
Ž 87,7 Tou příčinou zpívají s plésáním o tobě všecky moci života mého.