Bible kralická - Ř 8,15n

Ř 8,15 Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče.
Ř 8,16 A tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží.