Bible kralická - Ř 8,18-22

Ř 8,18 Nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se zjeviti má na nás.
Ř 8,19 Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.
Ř 8,20 Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,
Ř 8,21 V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.
Ř 8,22 Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,