Bible kralická - Mt 6,33

Mt 6,33 Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.