Bible kralická - Mt 11,28-30

Mt 11,28 Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám.
Mt 11,29 Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim.
Mt 11,30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.