Bible kralická - L 2,14

L 2,14 Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.