Bible kralická - L 2,13n

L 2,13 A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:
L 2,14 Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.