Bible kralická - L 2,11a

L 2,11 Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.