Bible kralická - L 2,41

L 2,41 I chodívali rodičové jeho každého roku do Jeruzaléma na den slavný velikonoční.