Bible kralická - L 15,11

L 15,11 Řekl také Ježíš: Člověk jeden měl dva syny.