Bible kralická - J 14,6n

J 14,6 Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
J 14,7 Byste znali mne, také i Otce mého znali byste; a již nyní jej znáte, a viděli jste ho.