Bible kralická - Sk 13,51

Sk 13,51 A oni vyrazivše prach z noh svých na ně, přišli do Ikonie.