Bible kralická - Př 1,16

Př 1,16 Nebo nohy jejich ke zlému běží, a pospíchají k vylévání krve.