Bible kralická - Oz 7,5

Oz 7,5 V den krále našeho k nemoci jej přivodí knížata láhvicí vína; vztahuje ruku svou s posměvači.