Bible kralická - Mt 14,34.35

Mt 14,34 A přeplavivše se, přišli do země Genezaretské.
Mt 14,35 A poznavše jej muži místa toho, rozeslali po vší té krajině vůkol, a shromáždili k němu všecky neduživé.