Bible kralická - Mt 14,27

Mt 14,27 Ale ihned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.