Bible kralická - Mt 13,57

Mt 13,57 I zhoršili se na něm. A Ježíš řekl: Není prorok beze cti, než v své vlasti a v domu svém.