Bible kralická - Mk 6,13

Mk 6,13 A ďábelství mnohá vymítali, a mazali olejem mnohé nemocné, a uzdravovali je.