Bible kralická - Mk 5,27.28

Mk 5,27 Uslyšavši o Ježíšovi, přišla v zástupu pozadu, a dotkla se roucha jeho.
Mk 5,28 Neb řekla byla: Dotknu-li se jen roucha jeho, uzdravena budu.