Bible kralická - Mk 6,53

Mk 6,53 A když se přeplavili, přišli do země Genezaretské, a tu lodí přistavili.