Bible kralická - Mk 6,39

Mk 6,39 I rozkázal jim, aby se kázali posaditi všechněm po houfích na zelené trávě.