Bible kralická - Mk 6,30

Mk 6,30 Tedy sšedše se apoštolé k Ježíšovi, zvěstovali jemu všecko, i to, co činili, i co učili.